NL | ENG | FR
Praktijk Hees-Stauthamer

Behalve uit de behandelresultaten blijkt haar deskundigheid en expertise ook uit de volgende certificeringen, registraties en lidmaatschappen van professionele organisaties:
 

betr. dr. J.C. Hees-Stauthamer:

 • overheidsregistratie klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG
 • overheidsregistratie GezondheidsZorg (GZ-)psycholoog BIG
 • Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg
 • Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd
 • registratie EMDR practitioner Europe + VEN (Ver.EMDR Ned.)
 • registratie seksuoloog (Ned.Ver.v.Seksuologie NVVS)
 • gecertificeerde Jungian Sandplay Therapeut/Opleider (Int.Soc.San.Ther.ISST)
 • lid/supervisor Ver. Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • lid Ned. Ver. voor Psychotrauma (NtVP, gecertificeerd psychotrauma therapeut)
 • behandelaar Arq-IVP, Nationaal Psychotrauma centrum
 • lid American Psychological Association (APA)
 • docent Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO)
 • consultant health unit MSF/AZG (Artsen Zonder Grenzen)

Ik maak deel uit van diverse intervisieverbanden gericht op bijhouden/verhogen van mijn deskundigheid.

 

Kwaliteitsstatuut:  zie publicatie Nationale Instituut Kwaliteitsstatuut

Na recente visitatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn wij opnieuw geherregistreerd als gekwalificeerde praktijk.