NL | ENG | FR
Maatschap Hees-Stauthamer

Behalve uit onze behandelresultaten blijkt onze deskundigheid en expertise ook uit de volgende certificeringen, registraties en lidmaatschappen van professionele organisaties:
 

betr. dr. J.C. Hees-Stauthamer:

 • overheidsregistratie klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG
 • overheidsregistratie GezondheidsZorg (GZ-)psycholoog BIG
 • Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg
 • Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd
 • registratie EMDR practitioner Europe + VEN (Ver.EMDR Ned.)
 • registratie seksuoloog (Ned.Ver.v.Seksuologie NVVS)
 • registratie Jungian Sandplay Therapist (Int.Soc.San.Ther.ISST)
 • lid/supervisor Ned.Ver. Psychotherapie (NVP)
 • lid/supervisor Ver.Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • lid Nedtalige.Ver. voor Psychotrauma (NtVP, gecertificeerd psychotrauma therapeut)
 • behandelaar Nat. Behandelnetwerk PTSS Politiepoli (Diemen)
 • lid American Psychological Association (APA)
 • Registerpsycholoog NIP
 • Psycholoog Mediator / Arbeid & Organisatie
 • docent Inst.voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO)
 • consultant MSF/AZG (Artsen Zonder Grenzen)
 • gedragsdeskundige Stichting Politie Vormingscentrum (SPV)

 

betr. dokter R.O. Hees:

 • overheidsregistratie arts/psychiater BIG
 • overheidsregistratie psychotherapeut BIG
 • registratie kinder- en jeugdpsychiater (NVvP)
 • registratie volwassenenpsychiater (NVvP)
 • lid specialist ADHD-netwerk
 • EMDR therapeut Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • lid Regionetwerk Kinder&Jeugd Arnhem e.o.
 • consulterend psychiater voor de volgende praktijken:
  • Melody Psycare (www.melody.nl/psycare)
  • De kinder&jeugdpraktijk (www.kinderjeugd.nl)
  • Evergreen GGZ Arnhem (www.evergreen-ggz.nl)
    
Wij maken deel uit van diverse intervisieverbanden gericht op bijhouden/verhogen van onze specifieke deskundigheden (EMDR, ADHD, etc).
 

Kwaliteitsstatuut:  zie publicatie Nationale Instituut Kwaliteitsstatuut

Na recente visitatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn wij opnieuw geherregistreerd als gekwalificeerde praktijk.