NL | ENG | FR
Maatschap Hees-Stauthamer

Behalve uit onze behandelresultaten blijkt onze deskundigheid en expertise ook uit de volgende certificeringen, registraties en lidmaatschappen van professionele organisaties:
 

betr. dr. J.C. Hees-Stauthamer:

 • overheidsregistratie klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG
 • overheidsregistratie GezondheidsZorg (GZ-)psycholoog BIG
 • Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg
 • Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd
 • registratie EMDR practitioner Europe + VEN (Ver.EMDR Ned.)
 • registratie seksuoloog (Ned.Ver.v.Seksuologie NVVS)
 • gecertificeerde Jungian Sandplay Therapeut/Opleider (Int.Soc.San.Ther.ISST)
 • lid/supervisor Ver. Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • lid Ned. Ver. voor Psychotrauma (NtVP, gecertificeerd psychotrauma therapeut)
 • behandelaar Arq-IVP, Nationaal Psychotrauma centrum, netwerk (Politiepoli)
 • lid American Psychological Association (APA)
 • docent Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO)
 • consultant health unit MSF/AZG (Artsen Zonder Grenzen)
 • consultant/gedragsdeskundige Studiecentrum Publieke Veiligheid 

betr. dokter R.O. Hees:

 • overheidsregistratie arts/psychiater BIG
 • overheidsregistratie psychotherapeut BIG
 • registratie volwassenenpsychiater (NVvP)
 • lid specialist ADHD-netwerk

Wij maken deel uit van diverse intervisieverbanden gericht op bijhouden/verhogen van onze deskundigheden.
 

Kwaliteitsstatuut:  zie publicatie Nationale Instituut Kwaliteitsstatuut

Na recente visitatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn wij opnieuw geherregistreerd als gekwalificeerde praktijk.